MONUMENTALNA MARGINALIJA


(Pogovor za reprint knjige Spomenik Njegova Veličanstva Cara i kralja Franje Josipa I. u Bos. Brodu. Posebnu zahvalnost dugujem kolegama iz Narodne biblioteke Srbije Valentini i Ljubomiru Brankoviću bez čije pomoći ovo dopunjeno reprint izdanje nikad ne bi stiglo pred čitaoce!)

18 Kolodvor Franic Najpoznatije i najmarkantnije građevine u Bosanskom Brodu tokom nekoliko decenija bile su željeznička stanica i spomenik caru Franji Josipu I. Ovaj spomenik, poznat i pod nazivom „Monument“, bio je desetak godina stariji od stanice koja ga je i nadživjela. Ali, nije ga samo nadživjela – željeznička stanica je, s pravom, zauzimala primat u sporadičnim putopisnim bilješkama i na brojnim razglednicama i dopisnicama toga vremena. Zbog toga je stanica ostala duže u svijesti ljudi, a o njoj se i više pisalo. Na koncu, njene krhotine i danas stoje i podsjećaju na njeno postojanje i negdašnji sjaj (kao i na naš nemar). Međutim, o spomeniku se zna veoma malo i o njemu svjedoče tek poneka fotografija i nešto faktografskih podataka koje nam je Đuro Basler ostavio u knjizi Grad pored rijeke. Tragajući za bilo kakvim, ma i najskromnijim istorijskim izvorima o Brodu i okolini, prije nekoliko godina doznao sam za postojanje knjige o nastanku spomenika. Naime, u dodatku Školskog Vjesnika za 1909. godinu postoji naredba kojom se preporučuje djelo Spomenik Njegova Veličanstva Cara i kralja Franje Josipa I. u Bos. Brodu. U naredbi stoji: „Zemaljska vlada nabavila je stanoviti broj egzemplara knjižice ‘Spomenik Njegova Veličanstva Cara i kralja Franje Josipa I. u Bos. Brodu’ od gradskog načelnika Mehmeda Hafiza Hodžića u Bos. Brodu – cijena 1 krunu – te ih kani darovati knjižnicama siromašnijih narodnih osnovnih škola. Tom prilikom, preporučuje ujedno zemaljska vlada pomenutu knjižicu kao nagradnu knjigu za mladež narodnih osnovnih škola u svim zemljama“.[1] U Školskom Vjesniku iz iste godine dat je i kratak prikaz knjige iz koga saznajemo ko je izdavač knjige (Islamska dionička štamparija) i kolikog je ona obima (dvadeset četiri stranice). Zahvaljujući ovim informacijama, mogla je da otpočne potraga za pisanim spomenikom o jednom kamenom spomeniku! I premda je, bez ikakve sumnje, paradoksalno da nježni i krhki papir bude dugovječniji od mermera, ispostavilo se da je upravo tako. Papirni spomenik koji govori o davno nestalom obelisku pronađen je nakon nekoliko godina traganja i sada ga donosimo čitaocima.

Bosanski-Brod-elementi11(2)Forma po mnogo čemu predstavlja memoarsko djelo nastalo povodom događaja starih dvadesetak godina, mada su neki dijelovi toliko detaljni da nam se čini kao da je riječ o dnevničkim zapisima. Ovo djelo nema literarnu vrijednost, na trenutke ima pamfletski i servilni ton (što nije bila rijetkost u tekstovima iz tog vremena), ali ova knjiga je dragocjeno svjedočanstvo prepuno istorijski zanimljivih podataka. Sadržaj knjige Hafiza Mehmeda Hodžića daje neke nove uvide u razvoj ideje o podizanju spomenika, detalje o njenoj realizaciji, ali i proširen spisak ljudi koji su bili uključeni u ove radnje. Iako se u nekoliko dostupnih izvora tvrdilo ili aludiralo[2] da su stanovnici Broda predvođeni načelnikom Mehmedom Hafizom Hodžićem bili inicijatori podizanja spomenika, u knjizi jasno piše da je prvobitna ideja o postavljanju svojevrsne spomen-ploče potekla od tadašnjeg okružnog predstojnika Milutina pl. Kukuljevića Sakcinskog. Ovaj podatak, doduše, ne umanjuje dobre odnose načelnika sa okupacionim vlastima. U kratkom prikazu same knjige piše: „Napredni i lojalni načelnik brodski… Cijeli je prikaz toga istorijskoga dogagjaja napisan toplo i zanimljivo, pak smo od srca zahvalni na lijepom tom daru, vrijednome gospodinu načelniku, koji od mnogo godina već upravlja gradskom općinom brodskom, te je za nju stekao velikih zasluga“.[3] Pomenuta lojalnost potvrdu je našla i u nimalo slučajno odabranoj godini za štampanje knjige – godini aneksije Bosne i Hercegovine. Ipak, o tome u kojoj mjeri je angažman znamenitih ljudi u procesu podizanja spomenika bio iskren izraz odanosti, a u kojoj mjeri proračunato djelovanje za ličnu i dobrobit lokalne zajednice, moguće je samo nagađati.

spomenik-monument-b-brodZa razliku od spekulacija, ono što je opipljivo i stvarno jesu pominjanja i zapisi o spomeniku koji su opstali do danas. Od njegovog otvaranja 1887. godine, pa do kraja Prvog svjetskog rata, „Monument“ je bio dokaz lojalnosti građana Bosne i Hercegovine vlastima Austrougarske, mjesto okupljanja i organizovanja svečanosti, orijentir u urbanom pejzažu koji se razvijao, simbol kulturne transformacije bosanske varošice i njeno uvođenje u areal zapadnjačkih kulturnih obrazaca, ali i razlog za stid i ogorčenost. Isti kamen, isti prizor, zajedno sa veleljepnom željezničkom stanicom, godinama je u različitim očima budio različita osjećanja i tumačenja.

Stanoviti Gromović objavljivao je 1891. u subotičkom Nevenu putopis u nastavcima, a u jednom od njih piše: „Odmah blizo mosta podiže se visok spomenik od kamena, na vrhu mu dvoglavi orao razkrilio široka krila. Na spomeniku ovaj nadpis stoji: ‘Ovaj spomenik na prvi dolazak Njegova C. Kr. apoštolskog veličanstva Cara i Kralja Franje Josipa I u Bosnu dna rujna 1885., postaviše Bosanci i Hercegovci’. Kad je 1885. g. miseca rujna Njegovo Veličanstvo, car i kralj naš premilostivi Franjo Josip vraćao se iz Požege sa vojničkih vižba, onda prviput stupi na bosansko tlo, ta uspomena je ovikovičita ovim spomenikom, ujedno ovim očitovaše bosanci svoju virnost i odanost prema svomu vladaru“.[4] Iste godine u dva nastavka, putopis je objavio i Slovenac Jernej Voh, dajući opis spomenika: „Prav posebno mikaven bil je prvi pogled na bosenski Brod, nad katerim se je lesketal v večernem solncu zlat avstrijski orel. Bila je to v resnici vzvišena misel, da so Bošnjaki in Hercegovinci v hvaležni spomen na prvi prihod našega milega cesarja Franca Jožefa I. na bosenska tla, postavili veliko kamenito soho (obelisk), vrh katere stoji pozlačen dvoglavni avstrijaki orel. S svojimi široko razprostrtimi perotmi on prav živo predstavlja očetovsko skrb našega svetlega vladarja za obe ti osvobodeni deželi. Na podstavku tega spomenika vsekan je nemški napis za hrvatskim, srbskim in turškim, a kjer imajo naši varihi Bosne prvo besedo, tam se nemški jezih vse preveč šopiri ter nam prav po nepotrebnem odvračuje srca teh in drugih jugoslovanov“.[5] Francuski istraživač i naučnik Gijom Kapi u nagrađivanom djelu A Traverse La Bosnie et l’Herzégovine iz 1896. pominje da u Brodu postoji mali spomenik – granitna piramida okrunjena dvoglavim orlom. Autor je, doduše, napravio grešku, napisavši da je spomenik podignut povodom carevog dolaska u Bosnu 1884.[6] Nekoliko godina kasnije, Julije Kempf u knjizi Od Save do Adrije Bosnom i Hercegovinom (1898) donosi više detalja o spomeniku, kao i njegov crtež: „Glavna ulica pruža se odmah od mosta naprama zapadu. Na početku te ulice zapet će ti oko o krasni – kojih šest metara visoki – četverouglasti stupac od mramora. To je spomenik, što su ga postavili Bošnjaci i Hercegovci na uspomenu onoga časa, kada je prviput Njegovo Veličanstvo, naš vladar Franjo Josip I., stupio na zaposjednuto bosansko zemljište. Vršak spomenika resi dvoglavi orao raskriljenih krila. Na dolnje četiri ploče uklesan je turskim, ćirilovskim, latinskim i njemačkim pismom ovaj natpis…“.[7] S obzirom da se radi o identičnoj ilustraciji spomenika, moguće je da je Kempf preuzeo ilustraciju iz putopisne knjige Hajnriha Renera Herceg-Bosnom uzduž i poprijeko koja je prvi put objavljena 1896. godine, dakle, dvije godine ranije. Rener se, međutim, veoma šturo zadržava na pominjanju spomenika, a mnogo veću pažnju daje željezničkoj stanici, izgledu kuća, narodnim nošnjama i sl. Ono što je značajno, jeste činjenica da je autor spomenik simbolički povezao sa geostrateškim položajem Broda, napominjući da je na tom mjestu u Bosnu ušao i Eugen Savojski (1697) i general Filipović (1878) i, na koncu, car Franjo (1885).[8] Istu ilustraciju nalazimo i u dnevničkim zapisima oficira Jerneja Andrejke u knjizi Slovenski fantje v Bosni in Hercegovini 1878. koja je štampana povodom dvadeset pete godišnjice okupacije BiH. Iako Andrejka piše o događajima iz 1878. godine, u digresiji napominje „… Bosenski Brod in tu se nahaja spomenik, ki oznanja, da je ondi stopil l. 1885. prvikrat na bosenska tla cesar Franc Jožef“.[9] Mod M. Holbah u knjizi Bosnia and Herzegovina – some wayside wanderings pominje dva spomenika u Brodu  – jedan koji obilježava dan kada su okupacione trupe prešle Savu 1879. i drugi koji je posvećen posjeti cara 1885. godine.[10] Vodič Reiserouten in Bosnien und der Herzegovina (1892) ističe da je spomenik koji je podignut u pomen radosnog događaja kada je car Franc Jozef I stigao na bosansko tlo takoreći jedino što vrijedi vidjeti u gradu.[11] U turističkom vodiču Ferdinanda Velca Průvodce Bosnou a Hercegovinou (1907) mramorni spomenik posvećen posjeti Františka Josefa I takođe se javlja kao jedan od turistički zanimljivih motiva Broda.[12]

MonumentGotovo da ne postoji evropski jezik na kojem nije ostala pisana bilješka o „Monumentu“ u Brodu. Ono što je upečatljivo jeste to da pominjanje spomenika postaje rjeđe i šturije nakon izgradnje željezničke stanice 1896. godine. Stanica je, blještava i sjajna – evo nam još jednog paradoksa! – bacila sjenu na sve drugo što je u varoši bilo iole vrijedno pomena. Ipak, u periodu nešto dužem od dvadeset godina, ove dvije znamenitosti bile su najvažnije tačke u Brodu, tačke susretanja, ali i tačke razmimoilaženja. Možda najbolje primjere oprečnog viđenja ovih građevina ostavili smo za kraj ovog (veoma) skraćenog pregleda izdanja u kojima se pominje spomenik.

Kada su 1892. članovi Udruženja Učitelja iz Srbije krenuli na put u Zagreb nakratko su svratili u Bosanski Brod. Prvo što su vidjeli bio je Monument: „Још с моста приметили смо некакву високу пирамиду и на њој као некакав кип; а кад ступисмо у варош и дођосмо ближе, видесмо да то беше споменик и на њему позлаћен двоглав орао раширених крила и погнутих глава.“ M. Sretenović, autor ovog putopisa dalje piše: „Стојећи овде пред овим спомеником, сваки од нас био је удубљен у мисли, понављајући речи: Јадна Босно шта си дочекала! Ко је дао план за овакав споменик не знамо; али једно на њему заслужује особиту пажњу. То је онај двоглав златан орао. Одиста он представља онако како и јесте у ствари. Није то орао, који поносно лети. Они савијени вратови, мало погнуте и пружене главе и остало, просто вам представља орла који иде полако и подмукло да се ушуња где му место није. Орао је окренут југу. Тамо дакле он лети онако подмукло, погнуте главе, пуне себичних циљева, а под фирмом ‘васпостављања’ реда, ширења културе и т.д.“[13] Članak Jove G. Popovića „Refleksije sa Brodskoga Grada“ štampan je u Kočićevoj Otadžbini 1907. i premda je vidljivo manje oštar u poređenju sa ovim M. Sretenovića, autoru i urednicima je suđeno. Naročito su bili sporni redovi posvećeni „Monumentu“: „Познајем мали Брод, познајем га из младости моје па га у толико све више и посматрам. Око ми назире и онај дуги и високи мрамор, висок као мисирска пирамида а мрзак и досадан као досадна јесења киша. Познајем га, јер он значи поход Агрипе у изабрани народ а слова његова причају о некој љубави, која је никла из крвавог гробља отаца наших, а која животари пред страхом и трепетом хиљада душманских бајонета.“[14] Autor teksta preminuo je od tuberkuloze prije glavne rasprave, dok su urednici Petar Kočić i Vaso Kondić zbog ovog članka o Brodu osuđeni na po šest mjeseci teške tamnice.[15]

U potpuno drugačijem tonu godine 1901. objavljena je knjiga profesora Dragutina Franića S gjacima kroz Bosnu-Hercegovinu u kojoj se autor divi raznim postignućima okupacione vlasti: „Ceste i putovi isprekrstaše se u ovo kratko doba iza okupacije po svim krajevima i zakucima tih lijepih zemalja. … Tu su praktične željezničke sveze, nadalje svakom udobnosti snabdjevena svratišta, od kojih je više njih sagradila zemaljska uprava, primaju putnike sa svih strana.“[16] Autor za most preko Save kaže „Krasni taj most počeo se graditi iza okupacije Bosne…“, a da su se uz prostor kraj Save „poredale stare drvenjare, izmegju kojih proviruje i nekoliko novih, ukusnih javnih i privatnih zgrada“. Zatim piše: „Glavna se ulica počinje odmah od mosta i pruža se prema zapadu. Na početku te ulice otkriven je 24. Listopada (oktobra) 1887. Krasni, visoki, četverouglasti piramidalni spomenik, kome se na vrhu raskrilio dvoglavi orao“. Osvrnuo se Franić i na narodnu osnovnu školu (nedaleko od spomenika), na jednospratnicu koja „već svojim licem uvjerava gledaoca, da je i u Herceg-Bosni blaga luč prosvjete iza više-stoljetnoga mraka počela širiti svoje sjajne trake“.[17] Ipak, najveća pažnja data je željezničkoj stanici, a u ovoj publikaciji objavljena je i jedna rijetka, ali izuzetna fotografija koju donosimo u prilogu. Potpuno drugačije viđenje Bosanskog Broda, konkretno, željezničke stanice i svega onoga što ona predstavlja, dao je  Dušan Mil. Šijački u djelu štampanom 1910. godine kao uspomene sa izleta Srpskoga Novinarskog Udruženja održanog tri godine ranije. Šijački piše: „Каква су се све осећања у нама пробудила, када смо на првоме кораку у Босни чули више страних но наших српских речи! Изненађени смо били сјајем и велељепношћу на које смо наишли на првоме кораку. Када је воз ушао у станицу учинило нам се као да улазимо у станицу некога великога европскога града, а не у малу босанску касабу. Изненадила нас је раскошност свега што смо око себе видели и величанствена палата жељезничке станице, која је сва пливала у мору светлости. То нас је у први мах чисто фрапирало. Може се мислити како овде то мора утицати на странце ради којих је и подигнуто ово право – Потемкиново село. Палата жељезничке станице у Броду личи на дворац каквога раскошнога милијардера и сигурно је, по својој лепоти, без такмаца на Балкану. Својом импозантношћу била би украс најлепших париских булевара. За то су у њу и бачене многе стотине хиљада босанске сиротиње раје. Она треба да репрезентује аустријску културу у Босни. Културу, која је довела више жандарма но учитеља, а сазидала више касарни но школа. Многи необавештени странац, који само пројури кроз Босну, а не стигне да завири и у наличје тридесетогодишњег деловања ‘култур-трегера’ засењен овом и сличним намештеним варкама, добије појам, да је Босна у културном погледу за ово 30 година аустриске управе много измакла. Међутим, ко успе да мало дубље завири у прилике у којима данас тамо живи народ, видеће да је ту по среди оно народно ‘с поља гладац, а изнутра – јадац’“.[18]

RAZGLEDNICE_0012Tako se nekad razmišljalo i pisalo o spomeniku i željezničkoj stanici. Danas, čitav vijek otkako je „Monument“ zbrisan sa lica zemlje, čitaocima predstavljamo autentično štivo o njegovom postanku. Knjigu Mehmeda Hafiza Hodžića Spomenik Njegova Veličanstva Cara i kralja Franje Josipa I. u Bos. Brodu nastojali smo upotpuniti dodatnim „linkovima“ iz ovog pogovora, kao i prilozima na kraju. Neka ovo nastojanje bude skromni doprinos u podizanju jednog drugačijeg spomenika – spomenika od papira – posvećenog Brodu.

[1] Službeni dodatak Školskog Vjesnika, urednik Ljuboje Dlustuš, Sarajevo, Zemaljska štamparija, januar-april 1909, str. 6.

[2] Vidjeti na primjer: „Svečanost u Bos. Brodu“, Sarajevski list, 28. oktobar 1887. Takođe: Martinović, Ivan, „Odkriće spomenika u Bosanskom Brodu“, dopis, Narodne novine, br. 246, 28.10.1887. (u prilogu).

[3] Školski Vjesnik, Sarajevo, novembar-decembar 1909, str. 1127.

[4] Gromović, „Putne crtice“, Neven, God. VIII, 1. studeni, Subotica, 1891., str. 183.

[5] Voh, Jernej, „Brod, slavonski in bosenski“, Slovenski gospodar, god. 25, br. 52, 24.12.1891., str. 418.

[6] Capus, Guillaume, „A Traverse La Bosnie et l’Herzégovine“, Librarie Hachette, Paris, 1896, str. 5.

[7] Kempf, Julije, „Od Save do Adrije Bosnom i Hercegovinom“, Zagreb, Nakladom Hrv. pedagoško-književnoga zbora, 1898, str. 11-12.

[8] Renner, Henrik, „Herceg-Bosnom uzduž i poprijeko“, Mitrovica, Naklada Hrvatske dioničke tiskare, 1900., str. 1-2.

[9] Andrejka, pl. Jernej, „Slovenski fantje v Bosni in Hercegovini 1878. – ob petindvajsetletnici bosenske zasedbe“, Družba sv. Mohorja v Celovcu, 1904. str. 140-141.

[10] Holbach, M. Maude, „Bosnia and Herzegovina – some wayside wanderings“, London/New York, John Lane Company, 1910, str. 243.

[11] „Reiserouten in Bosnien und der Herzegovina“, A. Hartleben’s Verlag, Wien, 1892, str. 12.

[12] Velc, Ferdinand, „Průvodce Bosnou a Hercegovinou“, Klub českých turistů v Praze, 1907, str. 8.

[13] Сретеновић, Михаило, „Путовање у Загреб на Хрват. учитељ. скупшт. и изложбу учила“, Учитељ, педагошко-књижевни лист, год. XII, свеска 1, Београд, септембар 1892. стр. 85-86.

[14] Поповић, Г. Јово, „Рефлексије са Бродскога Града“, Отаџбина, год. I, Број 4, Бања Лука, 6. јул 1907. стр. 1.

[15] „Osuda od 9. oktobra 1907. godine“, u „Petar Kočić – dokumentarna građa“, Muzej književnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1967, str. 203-212.

[16] Franić, Dragutin, „S gjacima kroz Bosnu-Hercegovinu, Crnu Goru, Dalmaciju, Jadransko more, Istru (Trst, Mletke, Rijeku) i Hrvatsku“, Tiskara N. Pissenbergera i J. Schnürmachera komanditnog društva, Donja Tuzla, 1901. str. 17.

[17] Ibid, str. 17-21.

[18] Шијачки, Душан Мил., „С Авале под Ловћен – путописне белешке с пута по српским земљама – I  Кроз Босну и Херцеговину“, Нова штампарија Саве Раденковића и брата, Београд, 1910., стр. 6-7.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s